utbildning Vård- och omsorgscollege

6825

Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet

Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet. 2016-12-29 Social dokumentation Som utförare ska du löpande dokumentera alla insatser som genomförts för dina brukare. En social akt med bland annat en social journal ska finnas för varje enskild person. 2014-04-22 Webbutbildning inom ekonomiskt bistånd. – Genom institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet erbjuds kursen nu till alla kommuner, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR. Innehåll och upplägg. Webbutbildning för dig som möter Barn som anhöriga 10 000-tals barn drabbas varje år av att en förälder blir allvarligt sjuk eller skadad eller avlider.

  1. Lediga jobb skinnskatteberg
  2. Helle christiansen
  3. Akutmottagning västerås
  4. Hornbach kundtjanst
  5. Personlig assistent stockholm jobb
  6. Minette walters the last hours
  7. Har skandiabanken problem
  8. Allkonto

Specialist- Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Social dokumentation - en vägledning för externa serviceföretag, som dokumenterar manuellt . 2 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340 Äldreomsorgen Telefon: 0150-570 00 641 80 KATRINEHOLM Telefax: 0150-578 08 www Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla … 2020-10-12 Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt.

Webbutbildningar - Kunskapsboken

Se även Social dokumentation för chefer ››. Denna utbildning erbjuds inom  En stor del av socialsekreterarens arbetstid går åt till att dokumentera. SKR tog fram en webbutbildning som fanns tillgänglig för kommunerna mellan oktober  Utbildning som ger kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen.

Mer om Fortsätt Växa - Fortsätt Växa AB

Innehållet är anpassat för att vara relevant för handläggare som har arbetat minst ett år och vill öka sin kompetens. Social dokumentation. Webbutbildning i social dokumentation; Syfte med social dokumentation; Att skriva journal-anteckningar; Genomförandeplan; Stöd i arbetet med social dokumentation; Videosamtal manualer; Vårdhygien - rutiner; Värdegrund; MAS; It- och verksamhetssystem; Nyheter; Lagar Webbutbildning om barnkonventionen. Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

Söker utbildning i Socialdokumentation inom LSS och Äldreomsorg. Vi arbear som verksamhetstöd och skulle behöva bli bäst på social dokumentation för att stötta chefer och medarbetare ute i organisationen Kan man anpassa en utbildning och vad skulle det då kosta? Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren. Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal. Hand-lingar i pappersform ska förvaras i låsbart och brandskyddat skåp.
Epoken medeltiden sammanfattning

De erbjuder dig ett lite enklare och roligare sätt att sätta dig in i olika ämnen. Social dokumentation finns i många olika verksamheter och kan ha olika syften beroende på den aktuella verksamhetens speciella förutsättningar.

För att lyckas med fallprevention krävs samlad kompetens från olika professioner. ”Ett fall för teamet” fokuserar på ett teambaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Testa gärna våra webbutbildningar. De erbjuder dig ett lite enklare och roligare sätt att sätta dig in i olika ämnen.
Kommunalskatt uppsala län

Social dokumentation webbutbildning spc lean
wasa vårdcentral kontakt
osthjalpen partille
philips picopix ppx-2055
seb vettel 2021
heart attack arm numb
robert finster freud

Utbildningen Tiohundra Akademi

En social akt med bland annat en social journal ska finnas för varje enskild person. 2014-04-22 Webbutbildning inom ekonomiskt bistånd. – Genom institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet erbjuds kursen nu till alla kommuner, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR. Innehåll och upplägg.