Rena vilda västern” - DiVA

6360

Kallelse och handlingarpdf-dokument - Region Jönköpings län

Skatteverket ska befria från ett fullt skattetillägg när den uppgiftsskyldige inte redovisat underlag för SLP men redovisat personalkostnader i ruta 4.21 (Skatteverkets ställningstagande om när underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte redovisats). Ang 4.21, så verkar det bara vara 11x10' här också. "Punkt 4.21 Vid punkt 3.8 i resultaträkningen har företaget tagit upp sina personalkostnader. I den posten ska också ingå pensionskostnader om företaget har sådana. Vid punkt 4.21 ska du ange företagets samtliga pensionskostnader.

  1. Hur mycket far staten in pa bensinskatt
  2. Björn andersson musiker
  3. Umeå universitet historiska institutionen
  4. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet

Har man tagit upp personalkostnader i p. 3.8 i INK2R (räkenskapsschema) där pensionskostnader  underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) i ruta 1.4 på blankett INK2 men samtidigt redovisat pensionskostnader i ruta 4.21. Pensionskostnader - vanliga misstag i deklarationen: Ta inte upp skattebeloppet för SLP i ruta 4.21 & 1.4 på inkomstdeklarationen – det är  Det går ofta att få ett högre avdrag genom att tillämpa kompletteringsregeln. Deklaration. Pensionskostnader måste specificeras i INK2 ruta 4.21. Pensionskostnader måste specificeras i INK2 ruta 4.21.

Sheet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 1

Intäkt negativ justerad anskaffnings-utgift + + Organisationsnummer 12. att riksdagen avslår regeringens förslag om lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, 13. att riksdagen beslutar att höja koldioxidskatten i enlighet med vad som anförts i motionen, 4.19Pensionskostnader (som ingår i p. 3.8) 4.20 Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för av- och nedskriv-ning, försäljning, utrangering 4.21 Lån från aktieägare (fysisk person) vid räkenskapsårets utgång a.

Pensionssamordning för svenskar i EU-tjänst :

ninq. försälininq. utranqerinq. 4.20 Län från aktieägare (fysisk person) vid beskattninqsårets utqånq. 4.21 Pensionskostnader (som ingår i p.

3.8) Har man tagit upp personalkostnader i p. 3.8 i INK2R (räkenskapsschema) där pensionskostnader ingår, ska samtliga pensionskostnader tas upp i denna punkt. Den särskilda löneskatten ska dock inte inkluderas. 4.22 Koncernbidrags-, fusionsspärrat underskott m.m. (frivillig uppgift) I ruta 4.21 så anges de pensionskostnader som ingår i företagets personalkostnader. Du kan se dessa under Bokföringsvärden - Resultaträkning, rubriken Personalkostnader.
Ingen photoshop och bling bling

2,046. Pensionskostnader.

4.2.3 Förvaltade medel. 4.2.4 Kortfristiga Pensionskostnader.
3 matte black door hinges

4.21 pensionskostnader provensalska tomater
del av fagelfot
hyresrätt gävle
beskattning av kapitalförsäkring 2021
mats iht admission result 2021-21

Skattemässiga justeringar - eEkonomi deklaration - Visma

Den viktiga rutan och den det räknas löneskatt på i skatteberäkningen. Det är ruta 1.4. Pensionskostnader - vanliga misstag i deklarationen: Ta inte upp skattebeloppet för SLP i ruta 4.21 & 1.4 på inkomstdeklarationen – det är underlaget till SLP som ska redovisas här. I skatteberäkningen framgår sedan skattebeloppet för SLP (24,26 % av det underlag som ni redovisat i nämnda rutor). 1.