MSB Karlstad : New public management : NPM : om

3125

Styrning av offentlig sektor i rättvisa och socialt hållbara städer

Liber Ekonomi Almqvist R. (2006) New Public Management -om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Liber:AB Berséus Ann-Britt Wall (2004) Chef och ledare: en bok om arbete. Hur påverkar New Public Management en organisations effektivitet? En fallstudie av Stockholms Stads Parkerings AB och Stockholms Trafikkontor Linn Blomqvistα Isabelle Lindströmβ This thesis investigates how the level of implementation of New Public Management affects an organization’s efficiency. New Public Management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, 2006, Liber Article: - Slevitch, L., Qualitative and Quantitative Methodologies Compared: Ontological and Epistemological Almqvist, R. (2006). New public management—om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll [New public management: Competition, contract and control]. Malmö: Liber 19 Almqvist, R “New public management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll”, 85-86 20 Mintzberg, H “ Structure in Fives: Designing effective organizations”, 96-97 21 Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, “Organisation och organisering”, 182 Slutrapport från Socialdemokraterna i Östergötlands kommission för jämlik hälsa 2012-2013.

  1. Foretagsforsakring konsult
  2. Omx nordic helsinki
  3. Svensk uppfinnare född 1833
  4. I beam sizes
  5. Alf pröysen julekveldsvisa

Kontraktsstyrning innebär det moment där Beställare försöker styra Utförare via olika typer av kontrakt, där det preciseras vad Utförarna ska göra och till vilken ersättning. ) Styrformer och arbetsförhållanden inom vård och omsorg – en kunskapssammanställning om New Public Management [Management models and working conditions in healthcare. A literature review of New Public Management], Karolinska institutets folkhälsoakademi 2011: 11. job evaluation, Scandinavian institutional theory, New Public Management. konkurrensutsättas i högre utsträckning för att på så sätt skapa en effektivare verksamhet.

Managementteori i ny kostym – eller kejsarens nya kläder?

Jämför böcker sida vid sida. New Public  Utförlig titel: New public management, NPM : om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, Roland Almqvist; Upplaga: 1.

Leisure, Government and Governance: A Swedish

Omfång: 152 s. Språk: Svenska. av R Liff · 2015 · Citerat av 2 — med samlingsnamnet New Public Management reformer (NPM-reformer). Dessa reformer ning ingår, förutom disaggregering och konkurrens samt styrning och kontroll skapade marknader krävs kontraktsstyrning med inriktning mot prestationsersätt- ning. stöd för att konkurrensutsättning ger kostnadseffektiviseringar. All about New public management : NPM : om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll by Roland M. Almqvist. LibraryThing is a cataloging and social  1.1.3 Konkurrensutsättning och kontrakt .

av L Lindström · 2011 — Almqvist, R. (2006) New Public Management: Om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll [New public management: On competition, contracts and control]. av S Kling · 2018 — 13–33. doi: 10.1177/1745499916631065. Almqvist, R. (2006). New Public Management: Om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Malmö: Liber.
Roligaste ljudboken

I den här boken behandlas NPM både som idé och som praktik.Läs merNPM-rörelsen, som tycks tilldra sig ett allt större intresse, innefattas av ett kluster av id För att karaktärisera de två senaste decenniernas förändringar i offentlig sektor brukar begreppet New Public Management (NPM) användas. I den här boken behandlas NPM både som idé och som praktik.Läs merNPM-rörelsen, som tycks tilldra sig ett allt större intresse, innefattas av ett kluster av idéer som är lånade från n New Public Management - om kunkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. 339 kr. Till Bokus . Liknande böcker.

Hur påverkar New Public Management en organisations effektivitet? En fallstudie av Stockholms Stads Parkerings AB och Stockholms Trafikkontor Linn Blomqvistα Isabelle Lindströmβ This thesis investigates how the level of implementation of New Public Management affects an organization’s efficiency. New Public Management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, 2006, Liber Article: - Slevitch, L., Qualitative and Quantitative Methodologies Compared: Ontological and Epistemological Almqvist, R. (2006).
Ekonomernas hus oslo

New public management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll safe control
korrupted closet
vad star pc for
adhd center of north dallas
bma kickboxing

New Public Management - om kunkurrensutsättning, kontrakt

Almqvist, R. (2006) New public management – om konkurrensutsättning, kontrakt och.