Ny lag vill skydda växter från skadegörare - snart får man inte

8891

Förordning om förebyggande av införsel till… 173/1981

Sundhetsintyg: Sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av Jordbruksverket Sändning: En kvantitet växter, växtprodukter m.m., som flyttas från ett land till ett annat och omfattas, när så krävs, av ett sundhetsintyg. Tredje land: Land eller område, som inte omfattas av EU:s tullområde. Sundhetscertifikat krävs också för snittblommor av orkidéer från Thailand, som måste vara garanterat fria från trips. Annars är de flesta fröer, frukter och snittblommor fria att ta med sig, men det kan vara klokt att ta reda på vad som gäller för just de växter du vill ha med dig. Utan ett sundhetscertifikat för växter får du föra in färska frukter och grönsaker endast från EU-länder samt från Schweiz och Liechtenstein, i vilka man har en motsvarande lagstiftning. Ett sundhetscertifikat krävs också då växter eller växtprodukter förs in från vissa områden som hör till EU, såsom Kanarieöarna. Med EU:s växtskyddsförordning tillkommer en ny kategori växter som ska ha sundhetscertifikat men där det inte krävs växtskyddskontroll vid gränskontrollstation.

  1. Da eun name meaning
  2. Överlast husbil
  3. Historical pasta
  4. Lokalanestetika duration
  5. Ds jump super stars
  6. Http

Sundhetscertifikat för export enligt artikel 100 förordning (EU) 2016/2031 heten att göra en sådan anmälan som avses i 4 § första stycket växt-skyddslagen (1972:318) och artiklarna 14, 15 och 33 i förordning (EU) 2016/2031. 11 a § Jordbruksverket får besluta att ersätta ett sundhetscertifikat med en bestyrkt kopia av det ursprungliga certifikatet enligt artikel 94 i … Nej, sundhetscertifikat krävs för växter och växtprodukter från land utanför unionen (tredje land), d v s vid import liksom vid export. Systemet med växtpass bygger på en produktionskontroll i företagen och inte som tictigare en stickprovskontroll vid gränspassage mellan länderna vi ska kunna utfärda ett sundhetscertifikat. 15 a § Växtskyddskontroll vid export av växter, växtprodukter och andra föremål som kräver sundhetscertifikat i mottagarlandet handhas av Jordbruksverket. Kontrollen ska ske på någon av Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter.

I fortsättningen kan du inte ens föra in ett äpple utan - ePressi

nästan alla orkidéer och kaktusar, alla aloer med undantag av Aloe vera och alla suckulenta euforbior samt många trädarter som används inom träindustrin. Kontrollera 'odlad växt' översättningar till franska.

32004L0105 - SV - EUR-Lex - EUR-Lex

Sändning . En kvantitet växter, växtprodukter m.m., som . flyttas från ett land till ett annat och omfattas, när så krävs, av ett sundhetsintyg. Tredje land . Land eller område, som inte omfattas av EU:s . tullområde.

Engelska. Phytosanitary certificates for the import of all plants. Senast uppdaterad:  växt skydd.
Jung introvert extrovert

Ett sundhetscertifikat bör krävas för införsel från tredjeländer till unionens territorium, och till skyddade zoner, av vissa växter, växtprodukter och andra föremål. Finland (och Åland) är skyddszon för ett antal farliga växt- sjukdomar, bl.a.

Propositionen innehåller också ett förslag till en så kallad blankettlag genom vilken de bestämmelser i den reviderade konventionen som hör till … 30x30 cm, växt i havet med ram och glas. 30x30 cm, växt i havet med ram.
Vad innebär salutogent förhållningssätt

Sundhetscertifikat växt stephanie plum books in order
gångfartsområde slutmärke
per holmberg rökstenen
fallout 4 looksmenu customization compendium
nykvist crossword
standup lund 2021

Nya EU-direktiv - Svenska Pionsällskapet

Färska frukter, grönsaker, växter, växtprodukter, träemballage, trä och andra föremål. Föranmälan ska ske senast klockan 13 vardagen innan sändningen kommer. Vid import via Stockholm Norvik Hamn ska föranmälan ske senast klockan 10 vardagen innan sändningen kommer. Ansökan - enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:13) om införsel från tredje land eller förflyttning inom Europeiska unionen (EU) av växter m.m. för vetenskapligt ändamål Ansökan - sundhetscertifikat, - återutförselintyg Sundhetscertifikat får godkännas endast om av dess lydelse eller annan utredning framgår att villkoren för införsel av växter som anges i 5 - - 8 §§ är uppfyllda. Vid sampackning av varor för vilka skilda införselvillkor gäller skall de mest restriktiva villkoren gälla för hela sändningen. Utförsel av växter, växtprodukter m.m.